Компанията Хидростроител ПА e основана през 2004 г. и е една от водещите строителни фирми в община Самоков. Тя е специализирана в посока –промишлено , гражданско и хидротехническо строителство. Успешно реализира и строителство,ремонт и реконструкция на инфраструктурни обекти. Само за няколко години ръководството, специалистите и работниците доказаха своите качества и се наложиха на строителния пазар. Днес те са особено търсен и предпочитан партньор в разнообразната дейност, която предлагат и не спират да усъвършенстват. Фирмата непрекъснато получава адмирации за работата си от своите клиенти и партньори, а най-често срещаните термини, с които те я характеризират, са качество и коректност.
От своя страна ръководният екип полага усилия за увеличаването и подобряването на техническото оборудване на компанията, както и за по-доброто обучение на екипа. С това компанията показва отношение към цялостната си дейност, характерно за европейските и световни строителни стандарти. 
За Хидростроител ПА важи определението „от европейски тип и с европейско качество”, което я прави търсен пъртньор и извън района, в който е основана.

Фирмата е член на Българската строителна камара
Сертифицирана по стандартите ISO 9001: 2015 и BS OHSAS 18001: 2007, ISO 14001: 2015 от LRQA