Разнообразната дейност на Хидростроител ПА налага и съответното техническо оборудване. В момента фирмата разполага с различни по предназначение уреди и машини, които се поддържат в перфектно състояние и във всеки един момент са готови за включване в конкретно действие. Диапазонът е от мощни строителни машини до фини настройващи инструменти. Строителната механизация се съхранява и поддържа в добре защитена собствена база

Разгледайте нашето оборудване:

Фирмата е член на Българската строителна камара
Сертифицирана по стандартите ISO 9001: 2015 и BS OHSAS 18001: 2007, ISO 14001: 2015 от LRQA