Разгледайте нашите завършени обекти сортирани по години.

Богат опит в изграждането на:

- Улични и магистрални водопроводи;
- Канализационни колектори;

- Хидротехническо строителство;
- Вертикални планировки;

- Извършване на земни работи;
- Изграждане и ремонтиране на пътища,
  улици и тротоари.

Фирмата е член на Българската строителна камара
Сертифицирана по стандартите ISO 9001: 2015 и BS OHSAS 18001: 2007, ISO 14001: 2015 от LRQA